6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 42

a) Kollektif ve komandit şirketler
MADDE 42 (1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.
(2) Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları  bulunamaz.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 42”

  1. GEREKÇE/Madde 42 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.