6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 430

d) Bildirge
MADDE 430- (Mülga: 15/2/2018-7099/23 md.) [1]
…………………………………………………
[1] 7099 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile bu madde ilga edilmiştir. Madde şu şekildeydi;
MADDE 430– (1) 428 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında öngörülen temsilciler, temsil belgelerinin içeriğini ve oylarını hangi yönde kullanacaklarını, radyo, televizyon, gazete veya diğer araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açıklarlar.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 430”

  1. GEREKÇE/Madde 430 – Organ temsilcisinin, bağımsız temsilcinin ve kurumsal temsilcinin temsil yetkisini aldıkları ve almayı hedefledikleri pay senetlerine ait oyları nasıl kullanacaklarını gerekçeleri ile kamuya açıklamaları, istedikleri vekâletin içeriğini anlatmaları buna ilişkin ilânlar yayınlamaları sistemin doğası gereğidir. Açıklamaların reklam amaçlı olmaması ve bu yönde bir anlatımın tercih edilmemesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 210 uncu maddeye dayanarak tebliğ yayınlayabileceği şüphesizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.