1 thought on “TTK Madde 435”

  1. GEREKÇE/Madde 435 – Oy hakkı payın taahhüt edilmesiyle değil, kanunda veya esas sözleşmede öngörülen tutarın ödenmesiyle doğar. 344 üncü ve devamı madde hükümleri uyarınca pay taahhüdünde bulunanlar ödeme yükümünü yerine getirmedikçe bu paylar için oy kullanamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.