6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 440

3. Atama
MADDE 440 (1) Mahkeme, şirketi ve istem sahiplerini dinledikten sonra kararını verir.
(2) Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek bir veya birden fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. Mahkemenin kararı kesindir.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 440”

 1. GEREKÇE/Madde 440 – Mahkeme kararını vermeden dilekçe sahibini (sahiplerini) dinlemek zorunda olduğu gibi bütün maddî ve şekli şartları da aramakla yükümlüdür. “İkna edici” olma şartı burada değerlendirilir. Mahkeme meslekî bilgi ve deneyimine göre “ikna edici” olma unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verir.
  Mahkemenin talebi yerinde görmesi durumunda, talep çerçevesinde özel denetimin konusunun belirlemesi zorunludur.

 2. KAYNAKLAR
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  – Şirin Güven, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketler Hukukunda Özel Denetim, Çankaya University Journal of Law, Cilt 8, Sayı 2, 2011, s. 133-175.
  – Şafak Narbay, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi, İstanbul 2010.
  – Şafak Narbay, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim Yapılması Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul 2007, 287-327.
  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  – Nejat Aday, Anonim Şirkette Özel Denetçi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, s. 21-48.
  – Aydın Çevik, Anonim Ortaklıklarda Özel Denetçi Tayini, Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan, İstanbul 2006, s. 77-113.
  – Rauf Karasu: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Batider, Aralık 2005, C. XXIII, S. 2, s. 71-114.
  – Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi,İÜHFM, C. XLII, S. 1-4, Ernst HIRSCH’e Armağan, İstanbul 1976, s. 341-358.
  – Ömer Özkan, Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Özel Denetçi Atanması, Batider, Yıl:1999, C. XX, S. 2, s. 27-49.
  – Ali Paslı, Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi Tayini, Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s. 611-647

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.