6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 445

I – İptal sebepleri
MADDE 445 (1) 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 445”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.