6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 448

I – İlan, teminat ve kanun yolu
MADDE 448 (1) Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar.
(2) İptal davasında üç aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür.
(3) Mahkeme, şirketin istemi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 448”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.