6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 449

II – Kararın yürütülmesinin geri bırakılması
MADDE 449 (1) Genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 449”

  1. GEREKÇE/Madde 449 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 382 nci maddeden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.