0 thoughts on “TTK Madde 45”

  1. GEREKÇE/Madde 45 – 6762 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü, 41 inci madde için verilen gerekçe ile Tasarıya alınmamıştır. Bunun gibi 6762 sayılı Kanundaki maddenin ikinci fıkrasında yer alan “hükmi şahsın” ibaresine, aynı gerekçe ile maddede yer verilmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.