6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 450

III – Kararın etkisi
MADDE 450 (1) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 450”

  1. GEREKÇE/Madde 450 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 383 üncü maddeden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.