6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 451

IV – Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu
MADDE 451 (1) Genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 451”

  1. GEREKÇE/Madde 451 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 384 üncü maddeden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.