6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 453

I – Gümrük ve Ticaret Bakanlığının[1] izni ve genel kurul kararı
MADDE 453 (1) Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının[1] izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış, diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte 414 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirtildiği şekilde ilanı gerekir. Genel kurulun kararına 421 inci maddede öngörülen nisaplar uygulanır.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 453”

 1. GEREKÇE/Madde 453 – Madde, 333 üncü maddeye uygun olarak yeniden kaleme alınmıştır.

 2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Kasım 2012 tarih ve 28468 no.lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren ”Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”’in 5. maddesi uyarınca kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler şu şekildedir;
  – Bankalar,
  – Finansal kiralama şirketleri,
  – Faktoring şirketleri,
  – Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,
  – Varlık yönetim şirketleri,
  – Sigorta şirketleri,
  – Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,
  – Döviz büfesi işleten şirketler,
  – Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
  – Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
  – Ürün ihtisas borsası şirketleri,
  – Bağımsız denetim şirketleri,
  – Gözetim şirketleri,
  – Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
  – Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler
  – Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin
  kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.
  Not: Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.