6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 458

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 458 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan madde şöyleydi;
‘‘3. Denetleme raporu
MADDE 458 (1) Yönetim kurulunca atanmış bir işlem denetçisi tarafından verilen sermaye artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim kurulu beyanına ilişkin inceleme ve denetlemelerin sonuçları açıkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk veya aykırılık hususlarında görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351 inci madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır.’’

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 458”

  1. GEREKÇE/Madde 458 – Maddeyle ilgili olarak 351 inci maddenin gerekçesine bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.