6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 47

4. Ticaret unvanının devamı
MADDE 47 (1) Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı kanunen değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi kalabilir.
(2) Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların  girmesi hâlinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret unvanına adı dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek şirketin devamını kabul eder veya şirkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı şekilde bildirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bırakılabilir. Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni alınmak şartıyla şirket unvanında kalabilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 47”

  1. GEREKÇE/Madde 47 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.