6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 472

7. Esas sözleşmeden çıkarma
MADDE 472 (1)  Değiştirme ve alım haklarının sona ermesi üzerine yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Hüküm sicilde de silinir. [*]


[*]     6335 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile değiştirilmiştir. Maddenin değiştirilmeden önceki hali şöyleydi; ‘‘Değiştirme ve alım hakları sona erip bu husus işlem  denetçisi tarafından bir raporla doğrulanınca, yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Yönetim kurulu beyannamede, denetçinin raporunu gerekli kayıtları içerdiğini tespit eder. Hüküm sicilde de silinir.’’

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 472”

  1. GEREKÇE/Madde 472 – Şarta bağlı sermaye konusuz kalmış, yani hak kullanımlarıyla genel kurul kararında öngörülen tutara ulaşılmış, başka bir deyişle o tertibe ilişkin şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleşmişse, yönetim kurulu, bu artırımın dayanağı olan hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Hükmün çıkarılması esas sözleşmenin değiştirilmesi değildir. Çıkarma tescil ve ilân olunur. 472 nci madde bunun için gerekli belgeleri ve usulü belirlemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.