6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 48

5. Şubeler
MADDE 48 (1) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir.
(2) 41 ve 45 inci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da uygulanır.
(3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 48”

  1. GEREKÇE/Madde 48 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 50 nci maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.