6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 488

IV – Yıpranmış pay senetleri
MADDE 488 (1) Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuşsa ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak tarzda anlaşılamıyorsa, sahibi, giderlerini peşin ödemek şartıyla, şirketten yeni bir senet veya ilmühaber istemek hakkını haizdir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 488”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.