6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 49

6. Ticaret unvanının devri
MADDE 49 (1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez.
(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 49”

  1. GEREKÇE/Madde 49 – 6762 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin tekrarı olan hükme, ticaret unvanını devralan kişinin herhangi bir değişiklik yapmaya zorunlu olmadan unvanı kullanması hakkını veren bir ek yapılarak unvandaki değer korunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.