TTK Madde 501

3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar
MADDE 501 (1) Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kimse, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur.
(2) Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan kimse, payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden istenemez; meğerki, şirketin kuruluşu veya esas sermayenin artırılması tarihinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan doğan haklardan yoksun bırakılmış olsun.
(3) Payını devreden kimse ikinci fıkra hükmüne tabi değilse, iktisap edenin pay defterine kaydedilmesiyle borçlarından kurtulmuş olur.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 501”

  1. GEREKÇE/Madde 501 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 419 uncu maddesinin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.