6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 505

B) Yönetim kurulu kararıyla
MADDE 505   (1) Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin  çıkarılmasını ve  hükümleriyle şartlarını  saptamak [1] yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri yetkilendirme kararına da uygulanır.[1]     6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,  505 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve  bununla ilgili işlem denetçisi seçmek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 505”

  1. GEREKÇE/Madde 505 – Menkul kıymetlerin, özellikle borçlanma senetlerinin genel kurulun verdiği yetki ile yönetim kurulu tarafından çıkarılmasının ve bu yetkinin onbeş aylık bir süre için sürekli olmasının uygulamada kolaylık sağlayabileceği düşünülmüştür. Ancak Kanunda öngörülen istisnalar da saklı tutulmuştur. Meselâ, şarta bağlı sermaye artırımında 463 üncü madde gibi. Çünkü, bu maddenin özellikleri ve kurumun genel kurul kararına bağladığı hükümler, yönetim kurulunun yetkilendirmesine olanak tanımamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.