6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 508

II – Hesaplama biçimi
MADDE 508 (1) Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.
(2) Yıllık kâr, yıllık bilançoya göre belirlenir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 508”

  1. GEREKÇE/Madde 508 – Madde 6762 sayılı Kanunun 456 ncı madde ile 457 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerini aynen içermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.