6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 512

I – Kötüniyet hâlinde
MADDE 512 (1) Haksız yere ve kötüniyetle kâr payı veya hazırlık dönemi faizi alan pay sahipleri, bunları geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç payları hakkında da aynı hüküm uygulanır.
(2) Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 512”

  1. GEREKÇE/Madde 512 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 473 üncü maddesinden aynen alınmıştır.

  2. KAYNAKLAR
    Nuri Erdem, Anonim Ortaklıkta İade Yükümlülüğü, TTK 512-513 Uyarınca Kâr ve Kazanç Payları ile Diğer Edimlerin İadesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.