6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 513

II – Şirketin iflası hâlinde
MADDE 513 (1) Şirketin iflası hâlinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklılarına karşı, iflasın açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında hizmetlerine karşılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri vermekle yükümlüdürler.
(2) Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler gereğince alınması mümkün olmayan paraların geri verilmesi yükümlülüğü yoktur.
(3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkını kullanır.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 513”

  1. GEREKÇE/Madde 513 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 474 üncü maddesinden aynen alınmıştır.

  2. KAYNAKLAR
    Nuri Erdem, Anonim Ortaklıkta İade Yükümlülüğü, TTK 512-513 Uyarınca Kâr ve Kazanç Payları ile Diğer Edimlerin İadesi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.