6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 521

1. Genel olarak
MADDE 521 (1) Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 521”

  1. GEREKÇE/Madde 521 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 467 nci maddesinden alınmıştır. 6762 sayılı Kanunda “ihtiyarî yedek akçe” olan kenar başlık “Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe” olarak değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.