6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 525

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 525 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan madde şöyleydi;
‘‘II – Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri
MADDE 525 (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürleri, şubeye özgü finansal tablolarının ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirketin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolarının özetlerini ve yıllık raporlarını merkezin tabi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren altı ay içinde 524 üncü madde hükmü uyarınca Türkiye’de yayımlarlar.’’.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 525”

  1. GEREKÇE/Madde 525 – Hüküm hukukumuzda yenidir. Amaç Türkiye’de şubesi bulunan şirketlerin finansal açıdan tanıtılmasını ve kamunun aydınlanmasını sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.