6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 526

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 526 ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan madde şöyleydi;
‘‘III – Özet finansal tabloları
MADDE 526 (1) Küçük ölçekteki şirketler ile merkezleri yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin yayımlayacakları özet finansal tablolarının içeriği Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir.’’.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 526”

  1. GEREKÇE/Madde 526 – Küçük ölçekteki şirketlere ilişkin ilânı öngören bu hüküm yenidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.