6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 535

IV – Şirket organlarının durumu
MADDE 535 (1) Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir.
(2) Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 535”

  1. GEREKÇE/Madde 535 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 440 ıncı maddesinin tekrarından ibarettir. Değişiklik yapılmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.