TTK Madde 538

3. Aktifleri satma yetkisi
MADDE 538 (1) Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler.
(2) Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar hakkında 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 538”

  1. GEREKÇE/Madde 538 – Bu madde, 6762 sayılı Kanun 443 üncü maddesinin dil itibarıyla sadeleştirilmiş bir tekrarından ibarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.