6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 559

2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra
MADDE 559 (1) Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da  sulh  ve  ibra  ancak  genel  kurulun  onayıyla  geçerlilik  kazanır.  Bununla   beraber,  esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 559”

  1. GEREKÇE/Madde 559 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanun 310 uncu maddesinin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.