6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 565

B) Uygulanacak hükümler
MADDE 565 (1) Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları, komandit şirketlerdeki hükümlere tabidir.
(2) Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 565”

  1. GEREKÇE/Madde 565 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 476 ncı maddesinden dil yenileştirmesi yapılarak alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.