6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 566

1. Şekil
MADDE 566– (1) Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortakların tümü tarafından imzalanır; imzaların noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması gerekir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 md.) Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz. [1]
(2) İzin alınmasına ilişkin 333 üncü madde uygulanmaz.
……………………….
[1] 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 67 nci maddesi ile bu fıkraya “onaylanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması” ibaresi eklenmiştir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 566”

  1. GEREKÇE/Madde 566 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 477 nci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.