6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 568

II – Kurucular
MADDE 568 (1) Esas sözleşmeyi imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların tümü kurucu sayılır.
(2) Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşmeye yazılması gerekir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 568”

  1. GEREKÇE/Madde 568 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 479 uncu maddesinden dil yenileştirmesi yapılarak alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.