6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 57

II – Çalıştıranın sorumluluğu
MADDE 57 (1) Haksız rekabet fiili, hizmetlerini veya işlerini gördükleri sırada çalışanlar veya işçiler tarafından işlenmiş olursa, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, çalıştıranlara karşı da açılabilir.
(2) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalar hakkında Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 57”

  1. GEREKÇE/Madde 57 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.