6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 572

III – Rekabet yasağı
MADDE 572 (1) Komandite ortak diğer komanditelerin ve genel kurulun izni olmaksızın şirketin işletme konusuna giren bir iş yapamayacağı gibi bu tür ticaretle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak sıfatıyla da katılamaz.
(2) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden komandite ortak hakkında kollektif şirkete ilişkin hükümler uygulanır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 572”

  1. GEREKÇE/Madde 572 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 483 üncü maddesinden dil yenileştirmesi yapılarak alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.