6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 581

II – Ayni sermaye
MADDE 581 (1) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş  alacaklar sermaye olamaz.
(2) 127 nci madde hükmü saklıdır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 581”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.