6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 582

III – Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri
MADDE 582 (1) Kurucular tarafından, kurulmakta bulunan şirketle ilgili olarak, şirket hesabına alınan malların bedelleri ile şirketin kurulmasında hizmeti geçenlere tanınan menfaatler şirket sözleşmesine yazılır.
(2) 128 inci madde hükmü saklıdır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 582”

  1. GEREKÇE/Madde 582 – Hüküm, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkesinin gereğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.