6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 588

III – Tüzel kişilik
MADDE 588 (1) Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
(2) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde, kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bunların pay sahiplerine rücû hakları yoktur.
(3) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve müteselsilen sorumludur.
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldıklarının açıkça bildirilmeleri ve şirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylık süre içinde şirket tarafından kabul edilmeleri koşuluyla, bunlardan yalnız şirket sorumlu olur.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 588”

  1. GEREKÇE/Madde 588 – Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 512 nci maddesinin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.