6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 599

1. Paylı mülkiyet
MADDE 599 (1) Bir esas sermaye payı birden fazla ortağa ait olduğu takdirde, paydaşlar şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden dolayı şirkete karşı müteselsilen sorumludur.
(2) Paydaşlar, esas sermaye payından doğan haklarını, ancak atayacakları ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 599”

  1. GEREKÇE/Madde 599 – Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 527 nci maddesinin tekrarıdır. Ancak, müteselsil sorumluluk eski metnin aksine ek ödemeler ile yan edim yükümlülüklerine özgülenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.