TTK Madde 6

I – Zamanaşımı
MADDE 6 (1) Ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 6”

  1. GEREKÇE/Madde 6 – 6762 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı 1926 tarihli Ticaret Kanununun 642 nci maddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.