6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 614

H) Bilgi alma ve inceleme hakkı
MADDE 614 (1) Her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir.
(2) Ortağın, elde ettiği bilgileri şirketin zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, müdürler, bilgi alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortağın başvurusu üzerine genel kurul karar verir.
(3) Genel kurul, bilgi alınmasını ve incelemeyi haksız yere engellerse, ortağın istemi üzerine mahkeme bu hususta karar verir. Mahkeme kararı kesindir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 614”

  1. GEREKÇE/Madde 614 – Ortaklara modern şirketler hukuku anlamında geniş bilgi alma hakkı tanınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.