6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 619

3. Oy hakkından yoksunluk
MADDE 619 (1) Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar.
(2) Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devreden ortak oy kullanamaz.
(3) Ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onaylayan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 619”

  1. GEREKÇE/Madde 619 – Madde yenidir. 6762 sayılı Kanunun 537 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan oydan yoksunluk hâli, Tasarının sistemine ve içerdiği yeniliklere göre genişletilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.