1 thought on “TTK Madde 622”

  1. GEREKÇE/Madde 622 – Madde 6762 sayılı Kanunun 536 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün tekrarıdır. İsviçre Tasarısının aksine, hükümsüz kararlara da göndermede bulunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.