TTK Madde 63

II – Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu
MADDE 63 (1) Tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenirse 62 nci madde hükmü, tüzel kişi adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya ortakları hakkında uygulanır. Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 63”

  1. GEREKÇE/Madde 63 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 65 inci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.