6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 631

VI – Ticari mümessiller ve ticari vekiller
MADDE 631 (1) Şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticari mümessiller ve ticari vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafından sınırlandırılabilir.
(2) Müdür veya müdürlerin çoğunluğu, 623 üncü maddenin kapsamına girmeyen ticari mümessili veya ticari vekili her zaman görevden uzaklaştırabilir. Bu kişi genel kurul kararı ile atanmışsa, görevden alma ve yetkilerini sınırlandırmak için genel kurul gecikmeksizin toplantıya çağrılır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 631”

  1. GEREKÇE/Madde 631 – Tasarının 631 inci maddesi, 6762 sayılı Kanunun 545 inci maddesinin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.