6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 633

I – Bildirim yükümlülüğü
MADDE 633 (1) Esas sermayenin kaybı ya da borca batık olma hâllerinde anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Ek ödeme yükümlülüğü hakkındaki hükümler saklıdır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 633”

  1. GEREKÇE/Madde 633 – Bu maddenin ve 634 üncü maddenin konuları, İcra ve İflâs Kanununda sermaye şirketleri yönünden bütün halinde düzenlendiğinden söz konusu sisteme ve anonim şirketlerin 376 ile 377 nci maddelerine, limited şirketlerde de koşut hükümler getirilmiştir. Tasarının 376 ve 377 nci maddelerinin gerekçelerine bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.