6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 635

D) Denetçi
MADDE 635–  (1) 397 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları dışında kalan, Anonim şirketin denetçiye (…) [1]denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır. [2]


[1] 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve işlem denetçileriyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
[2]  28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Anonim” ibaresinden önce gelmek üzere “397 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları dışında kalan,” ibaresi eklenmiştir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 635”

  1. GEREKÇE/Madde 635 – Maddede, AET/AT’ın yönergeleri gereği, limited şirket, bir sermaye şirketi olarak anonim şirket ile aynı denetleme sistemine bağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.