TTK Madde 637

B) Tescil ve ilan
MADDE 637 (1) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 637”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.