6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 652

II – Hükümleri
MADDE 652 (1) İptal kararı üzerine hak sahibi hakkını senetsiz olarak da ileri sürebilir veya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir.
(2) Bunun dışında iptal usulü ve hükümleri hakkında, kıymetli evrakın çeşitli türlerine ilişkin özel hükümler uygulanır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 652”

  1. GEREKÇE/Madde 652 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 563 üncü maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.