6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 665

a) Senedin ibrazı hâlinde
MADDE 665 (1) İptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin iadesi davası açması için bir süre belirler.
(2) Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, senedi geri verir ve ödeme yasağını kaldırır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 665”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.