6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 667

II – Kuponlarda usul
MADDE 667 (1) Münferit kuponların zıyaı hâlinde hak sahibinin istemi üzerine, mahkeme, bedelin vadesinde, vade dolmuşsa derhâl mahkemeye yatırılmasına karar verir.
(2) Üç yıl geçtikten sonra hiçbir hak sahibi başvurmaz ve vadenin dolmasından itibaren üç yıl geçmiş olursa, mahkeme kararıyla bedel dilekçe sahibine verilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 667”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.