6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 676

4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi
MADDE 676 (1) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur.
(2) Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayılır.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 676”

  1. GEREKÇE/Madde 676 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 588 inci maddesini karşılamakta olup, kaynak CBA’nın 6 ncı maddesidir.

  2. KARAR
    “…bononun rakamla bedel hanesinde ”900 TL” yazılı iken, yazı ile bedel hanesinde ”dokuz yüz bin lira” yazması sonucu rakamla yazılı bedel hanesi ile yazı ile yazılı bedel hanesi arasında farklılık oluşmuştur. Bu durumda yazı ile yazılan bölümün bononun bedeli olarak kabulü anılan yasanın 588. maddesi hükmü gereğidir.” Yargıtay 19. HD., E:2013/6714, K:2014/4567, T:10.03.2014.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.